วัดอำนาจ (พระเจ้าใหญ่ลือชัย) อำนาจเจริญ

Blog Z61 8778 2307 Amnat Charoen 1

วัดพระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือวัดอำนาจ วัดสวยในตำบลลืออำนาจ ห่างจากตัวเมืองอำนาจเจริญประมาณ 20 กิโลเมตร อยู่ใกล้ร้านอาหารอร่อยอย่างลาบเป็ดคนลือ ไม่ไกลวัดพระเหลาเทพนิมิต วัดสวยอีกแห่งในจังหวัด ใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็เที่ยวได้สบายๆ

ประวัติวัดอำนาจ

Blog Z61 8761 2307 Amnat Charoen 1
Blog Z61 8787 2307 Amnat Charoen 1

วัดอำนาจ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีที่มาไม่ชัดเจน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพ.ศ. 2401 ก่อนตั้งเมืองอำนาจเจริญ แต่บางข้อมูลก็เชื่อว่ามีวัดแห่งนี้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วครับ

พระเจ้าใหญ่ลือชัย

Blog Z61 8774 HDR 2307 Amnat Charoen 1

หรือพระฤทธิลือชัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนและลงรักปิดทองศิลปะล้านช้าง ประดิษฐานในพระอุโบสถ

ที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ก็ไม่แน่ชัดครับ บางหลักฐานคาดว่าสร้างในปีพ.ศ. 2398-2404 แต่ข้อมูลบางแหล่งก็ระบุว่า ครั้งที่มีการบูรณะพระอุโบสถของวัด เมื่อปี พ.ศ. 2360 ก็มีพระเจ้าใหญ่ลือชัยอยู่แล้ว และมีร่องรอยการบูรณะหลายครั้ง

อีกข้อมูลที่มีการจดบันทึกไว้ คือ ประมาณปีพ.ศ. 2360-พ.ศ. 2393 หลวงพ่อพระครูบัณฑิตและหมื่นชาโนชิตเป็นผู้นำในการสร้างพระองค์นี้ขึ้น

ก่อนสร้างได้เกิดนิมิตกับหลวงพ่อพระครูบัณฑิตว่า “จะทำพิธีหล่อ หรือเหลา หรือเอาโรจน์” ชาวบ้านจึงเชื่อว่าการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ มีความเกี่ยวข้องกับพระเหลาเทพนิมิต อำเภอพนา และพระโรจน์ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

และเพราะว่าในบริเวณนี้เป็นชุมชนโบราณ จึงมีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมากมาย เชื่อว่าใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรจะได้รับความสำเร็จ มีอำนาจบารมี ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาประการได้อย่างน่าอัศจรรย์

นอกจากพระเจ้าใหญ่ลือชัย พระอุโบสถที่นี่ก็มีเอกลักษณ์ เพราะภายในไม่ได้ตกแต่งด้วยภาพวาดพุทธประวัติเหมือนวัดอื่นๆ แต่ตกแต่งด้วยไม้สีเข้ม ตัดกับลวดลายสีทองของยันต์ที่เขียนด้วยตัวอักษรขอมไทย ทำให้ดูขลัง มีพลัง

พระพุทธไสยาสน์ วัดอำนาจ

Blog Z61 8756 2307 Amnat Charoen 1
Blog Z61 8754 2307 Amnat Charoen 1

พระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานในสวนเล็กๆ ที่มีลักษณะเป็นถ้ำจำลอง ภายในมีรอยพระพุทธบาทจำลอง และวัดประจำวันเกิดให้ทำบุญด้วย

ถ้ำสิรินาคา

Blog Z61 8788 2307 Amnat Charoen 1

ถึงจะชื่อถ้ำสิรินาคา แต่ความจริงจุดนี้เป็นสวนที่มีน้ำตกจำลองเล็กๆ เมื่อเราเดินผ่านแล้วจะมีน้ำไหลออกมา และจุดให้ถ่ายรูป 3 มิติครับ

พิพิธภัณฑ์

Blog Z61 8798 2307 Amnat Charoen 1

พิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่จัดแสดงวัตถุโบราณอย่างเป็นระเบียบ นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ

Blog Z61 8794 2307 Amnat Charoen 1

ข้างพิพิธภัณฑ์ มีศาลเจ้าแม่ตะเคียนใต้ต้นไม้ใหญ่ และใกล้ๆ กันมีนิทานผีหลายเรื่องให้อ่านด้วย เราไม่แน่ใจว่าเป็นไอเดียใคร แต่บรรยากาศมันได้!!

ที่ตั้ง เวลาเปิด ค่าเข้าชม

วัดอำนาจ (พระเจ้าใหญ่ลือชัย) อำนาจเจริญ

ที่ตั้ง

• ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000

เวลาเปิด

• 24.00

ค่าเข้าชม

• ฟรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Reference
https://cackku.wixsite.com
https://www2.m-culture.go.th
https://thai.tourismthailand.org
https://pukmudmuangthai.com
https://www.esanart.com/wat_amnat