วัดพระเหลาเทพนิมิต อํานาจเจริญ

วัดพระเหลาเทพนิมิต อํานาจเจริญ

วัดพระเหลาเทพนิมิต วัดเล็กๆ ในอำเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สวยที่สุดองค์หนึ่งในภาคอีสาน ถึงที่นี่จะอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองอำนาจเจริญ แต่น่าเที่ยวมาก เพราะอยู่ไม่ไกลวัดอำนาจ ร้านลาบเป็ดคนลือ หรือถ้ามีเวลา (และชอบโบราณสถาน) จะแวะวัดโพธิ์ศิลาด้วยก็ยังได้ครับ

ประวัติวัดพระเหลาเทพนิมิต

วัดพระเหลาเทพนิมิต อํานาจเจริญ
สิม (พระอุโบสถ)

เดิมทีชื่อ “วัดศรีโพธิ์ชยารามคามวดี” สร้างเมื่อพ.ศ. 2254 ในสมัยพระเจ้าท้ายสระ โดยพระครูธิ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ภิกษุแก้ว และภิกษุอิน

ในวัดมีโบราณสถาน 2 แห่ง คือ สิม (พระอุโบสถ) และหอแจก (ศาลาโรงธรรม) จากประวัติของวัดที่อยู่ในหอแจก อาคารทั้งสองหลังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอีสาน ตรงนี้บางเว็บไซต์จะอธิบายว่าพระอุโบสถสร้างแบบล้านนาครับ

ในสิม (พระอุโบสถ) ประดิษฐานพระเหลา พระประธานซึ่งสวยงามและเป็นที่นิยมของประชาชนมาก วัดจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเหลา

จนกระทั้งพ.ศ. 2441 ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานี ได้เพิ่มชื่อต่อท้ายเป็น “พระเหลาเทพนิมิต” และวัดก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เป็นวัดพระเหลาเทพนิมิต จนถึงปัจจุบัน

พระเหลาเทพนิมิต

วัดพระเหลาเทพนิมิต อํานาจเจริญ

พระเหลาเทพนิมิต หรือ “พระพุทธรูปที่งามดั่งเทวดานิมิต” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ออกแบบโดยพระครูธิ สร้างโดยพระแก้ว พระอิน และพระชาพรหม ด้วยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองแบบศิลปะล้านช้าง เปลวรัศมีสูง พระพักคร์วงรี พระศกเล็กแบบหนามขนุน ครองจีวรแบบดอง คือปิดไหล่ซ้าย เปิดไหล่ขวา หน้าตักกว้าง 2.85 เมตร สูง 2.70 เมตร

นี่เป็นอีกจุดที่ข้อมูลภายในวัดและข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างกันครับ เพราะหลายเว็บไซต์จะบอกว่า พระองค์นี้สร้างด้วยศิลปะลาว สกุลช่างเวียงจันทร์ ผสมด้วยศิลปะล้านนา และฝีมือช่างท้องถิ่น

ถึงเราจะไม่รู้ว่าข้อมูลจากแหล่งไหนถูกต้อง แต่สิ่งที่แน่นอนคือ นี่คือหนึ่งในพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในภาคอีสาน และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญ

เชื่อกันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีบุตร โดยสิ่งของที่ใช้บนบานคือ ดอกไม้ธูปเทียน และปราสาทผึ้ง

หอแจก

วัดพระเหลาเทพนิมิต อํานาจเจริญ
วัดพระเหลาเทพนิมิต อํานาจเจริญ

หอแจก (ศาลาโรงธรรม) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเล็กๆ ที่มีของใช้และวัตถุโบราณจัดแสดงไม่มากนัก และมีปรพวัติของวัดให้อ่าน ซึ่งข้อมูลที่เราเขียนในโพสต์นี้ก็มาจากพิพิธภัณฑ์นี่เองครับ

ที่ตั้ง เวลาเปิด ค่าเข้าชม

วัดพระเหลาเทพนิมิต อํานาจเจริญ

ที่ตั้ง

• ตำบลพนา อำเภอพนา อำนาจเจริญ 37180

เวลาเปิด

• 24 ชั่วโมง

เวลาเปิด

• ฟรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Reference
https://thai.tourismthailand.org
https://www.isangate.com
https://www.facebook.com