เที่ยววัดม่วง อ่างทอง สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง

เชื่อว่าจุดหมายของหลายคนที่ไปเที่ยวอ่างทอง คือ การได้สักการะหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของโลก ที่ประดิษฐานในวัดม่วง แต่ที่นี่ยังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆ ด้วย วันนี้เราจะพาไปดูกันครับ

ประวัติวัดม่วง อ่างทอง

หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง

วัดม่วง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2230 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่โดนทำลายจนกลายเป็นวัดร้างในปี พ.ศ. 2310 เมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า

ต่อมาหลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ (พระครูวิบูลอาจารคุณ) มาปักกลดเพื่อปฏิบัติธรรมในบริเวณวัด แต่ขณะปฏิบัติธรรม ได้ปรากฏนิมิต เห็นองค์หลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง** บอกให้ท่านได้ช่วยสร้างวัดขึ้นมาใหม่

หลวงพ่อเกษมจึงเริ่มการบูรณะวัดม่วงในปี พ.ศ. 2526 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาช่วยทั้งเรื่องเงินและแรงงานในการก่อสร้าง

การบูรณะเป็นไปด้วยดี ทำให้วัดได้รับการยกฐานะจากวัดร้าง เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527 และหลวงพ่อเกษมได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527

วัดม่วงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2529

** ในบริเวณวัดมีศิลาขาว และศิลาแดงอยู่ ซึ่งก็คือ หลวงปู่ขาวและหลวงปู่แดงนั่นเอง ซึ่งต่อมาหลวงพ่อเกษม ได้ปั้นองค์พระครอบศิลาทั้งสองไว้ และยังคงเรียกว่าหลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง จนถึงทุกวันนี้

สิ่งน่าสนใจภายในวัด

หลวงพ่อใหญ่

หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง

หลวงพ่อใหญ่ หรือพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ พระพุทธรูปปางมารวิชัย กว้าง 63.05 เมตร และสูงถึง 95 เมตร ทำให้ท่านเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในโลก

นอกจากความสวยงาม ประชาชนยังเชื่อกันว่า การสัมผัสปลายพระหัตถ์ขององค์พระและขอพร จะทำให้สมหวังในหน้าที่การงาน จึงมีนักท่องเที่ยวมาขอพรเป็นจำนวนมาก

หลวงพ่อเกษมตั้งใจสร้างพระองค์นี้เพื่อถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และได้วางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2534

ถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพก่อนสร้างหลวงพ่อใหญ่เสร็จ คณะลูกศิษย์ก็ร่วมใจกัน จนกระทั่งสร้างองค์พระได้สำเร็จ ใช้เวลากว่า 16 ปี และงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 104 ล้านบาท

วิหารแก้ววัดม่วง

วิหารเล็กๆ ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อเงิน” พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สร้างจากเงินแท้ รูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ดังๆ ทั่วประเทศจำนวนมาก และตกแต่งด้วยกระจกระยิบระยับ

ถึงแม้ว่าวิหารแก้วที่นี่จะไม่ใหญ่โต แต่ความสวยงามไม่เป็นรองวิหารแก้วแห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานีเลยครับ

พระอุโบสถฐานบัวรอบ

พระอุโบสถที่มีกำแพงเป็นกลีบบัวสีชมพู รอบๆ มีรูปปั้นของพระเกจิอาจารย์จำนวนมาก ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราช พระอัครสาวกซ้าย-ขวา และภาพเขียนพระพุทธประวัติ

รูปปั้นเทพเจ้า แดนนรก และเปรตวัดม่วง

ในบริเวณวัดมีรูปปั้นจำนวนมาก ตั้งแต่เทพเจ้าไทย เทพเจ้าจีน เรื่องราวของนรก เรื่องราวตามวรรณคดีไทย เช่น ขุนช้างขุนแผน พระเวสสันดรชาดก และอื่นๆ

เปรตวัดม่วง

จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูป คือ เปรตตัวสูงชะลูดเท่ายอดไม้ ผมเห็นเด็กเล็กบางคนกลัวบริเวณนี้ ดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้ปกครอง เตรียมคำสอนน้องๆ ไว้ล่วงหน้า ก็อาจเป็นความคิดที่ดีครับ

ที่ตั้ง เวลาเปิด ค่าเข้าชม

วัดม่วง อ่างทอง

ที่ตั้ง

• ตำบล หัวตะพาน อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง 14110

เวลาเปิด

• 06.00-18.00

ค่าเข้าชม

• ไม่เสียค่าเข้าชม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Reference
https://mgronline.com
https://www.blockdit.com
http://www.watmuang.com
https://th.wikipedia.org