เที่ยว 11 วัดสวยอยุธยา อิ่มบุญ อิ่มใจ ได้รูปสวย

เที่ยววัดอยุธยา 10 วัดถ่ายรูปสวย แถมได้ทำบุญ วัดใหญ่ชัยมงคล

ไปอยุธยาทั้งที ถ้าขาดวัดก็เหมือนไปไม่ถึงเนอะครับ โพสต์นี้เราเลยรวม 11 วัดสวยในอยุธยามาฝาก รับรองถูกใจทั้งคนชอบถ่ายรูป และคนชอบทำบุญอย่างแน่นอน

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

ถ้าขาดวัดใหญ่ชัยมงคล คงบอกว่าเป็นโพสต์เที่ยววัดอยุธยาไม่ได้แน่ๆ เพราะนี่คือวัดที่มีเจดีย์สูงที่สุดในจังหวัด ด้านหลังมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างไว้ให้ผู้ที่ศรัทธากราบไหว้ เรียกว่ามีความสำคัญทั้งทางด้านจิตใจ และประวัติศาสตร์เลยทีเดียว

ที่มาของเจดีย์ชัยมงคล
ในการรบที่ ต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี พระนเรศวรทรงขับช้างตะลุยเข้าไปในกองทัพข้าศึก แล้วทำยุทธหัตถีเอาชนะมังกะยอชวา พระมหาอุปราชของหงษาวดีได้ แต่โชคร้ายที่แม่ทัพนายกองวิ่งตามไม่ทัน ตามกฏ จะต้องถูกลงโทษประหารชีวิต

พระสังฆราชพร้อมพระสงฆ์ 25 รูป จึงขอให้พระนเรศวรพระราชทานอภัยโทษให้กับเหล่าทหาร แล้วสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นมาแทน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ประกาศเกียรติ บารมี และความมีน้ำพระทัยของพระองค์ “เจดีย์ชัยมงคล” จึงถูกสร้างขึ้นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

ที่ตั้ง
Google Maps

ค่าเข้าชม
• ฟรี

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา

วัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนกรุงศรีอยุธยา ความเป็นมาไม่แน่ชัด แต่พงศาวดารบันทึกไว้ว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง แล้วทรงตั้งชื่อว่าวัดพระนางเชิง (อันที่จริงวัดแห่งนี้มีที่มาผูกกับเรื่องของนางสร้อยดอกหมากด้วย แต่ผมขอละไว้ เพราะมันจะยาวมากครับ)

ห้ามพลาดสักการะหลวงพ่อโต (พระไตรรัตนนายก)
เดิมทีหลวงพ่อโตชื่อพระเจ้าพแนงเชิง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ กว้าง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร ได้รับการสถาปนาขึ้นที่วัดในปีพ.ศ. 1868 ก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี ส่วนชาวจีนรู้จักท่านในชื่อ “เจ้าพ่อซำปอกง” ทำให้มีชาวจีนมาสักการะเป็นจำนวนมาก

นอกจากหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงยังมีพระพุทธรูปสำคัญที่เก่าแก่ย้อนกลับไปสมัยสุโขทัยอย่าง พระพุทธรูปทอง พระพุทธรูปนาค และพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ภายพระอุโบสถที่จิตรกรรมผาผนังที่สวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะด้วย

ที่ตั้ง
Google Maps

ค่าเข้าชม
• ฟรี

วิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตร อยุธยา

วิหารพระมงคลบพิตร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ช่วงปี พ.ศ. 1991-2145 ประดิษฐานพระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย กว้าง 9.55 เมตร สูง 12.45 เมตร สะท้อนความสามารถในการหล่อโลหะ โดยเฉพาะสำริด ในสมัยกรุงศรียุธยาได้เป็นอย่างดี

แต่วิหารที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากโดนฟ้าผ่าในสมัยพระเจ้าเสือ ต่อมาโดนข้าศึกเผาจนทรุดโทรม ในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

การปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดคือเมื่อปี 2499 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในครั้งนั้นกรมศิลปากรพบพระพุทธรูปจำนวนมาก บรรจุไว้ในพระอุระด้านขวาของพระมงคลบพิตร ปัจจุบันได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

ที่ตั้ง
Google Maps

ค่าเข้าชม
• ฟรี

วัดแม่นางปลื้ม

วัดแม่นางปลื้ม อยุธยา

วัดเล็กๆ เก่าแก่กว่า 640 ปี ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ไม่หลุกพล่านครับ แต่เพราะความสงบ ร่มรื่นนี่แหละ ทำให้เมื่อลอดซุ้มประตูศิลปะอยุธยาเข้าไป เราก็ซึมซับบรรยากาศจากอดีตได้อย่างเต็มอิ่ม

ตามบันทึกเล่าว่า นี่คือวัดที่พระนเรศวรทรงสร้างขึ้นให้แม่ปลื้ม ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ให้พระองค์พักค้างคืน ระหว่างที่ทรงพายเรือท่ามกลางสายฝนอยู่ในบริเวณนี้

ที่ตั้ง
Google Maps

ค่าเข้าชม
• ฟรี

วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช อยุธยา

วัดที่สร้างขึ้นโดยพระยาธรรมิกราช โอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยา

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่นี่ได้รับการบูรณะและสร้างวิหารขนาดใหญ่ขึ้น ภายในประดิษฐานพระธรรมิกราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริด ศิลปะอู่ทององค์ใหญ่มาก

วัดธรรมิกราช อยุธยา

แต่ในช่วงเสียงกรุงครั้งที่สอง 2 เราขาดแคลนโลหะ ชาวอยุธยาจึงต้องนำองค์พระไปหลอมทำอาวุธ เลยเหลือเพียงแค่พระเศียร ซึ่งก็สูงถึง 2 เมตรทีเดียว

ปัจจุบันพระเศียรองค์จริงได้รับการเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา แต่ทางวัดก็สร้างเศียรจำลองขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวขอพรและสักการะครับ

ที่ตั้ง
Google Maps

ค่าเข้าชม
• ฟรี

วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา

ถ้าคุณไปเที่ยววัดอยุธยา เราไม่อยากให้พลาดวัดนี้ครับ เพราะวัดอายุกว่า 500 ปีแห่งนี้ เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทำลาย ทำให้สถาปัตยกรรมมีความสมบูรณ์มากๆ

พระอุโบสถยาว 50 เมตร กว้าง 16 เมตร สร้างเป็นสถาปัตยกรรมอยุธยาตอนต้น ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช สูง 6 เมตร กว้าง 4.4 เมตร จัดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้

วัดแห่งนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์รักษาแบบดั้งเดิมไว้ และได้เชิญพระพุทธรูปศิลาสีเขียวหรือพระคันธารราฐ ศิลปะสมัยทวาราวดี อายุกว่า 1500 ปี 1 ใน 5 องค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย จากวัดมหาธาตุมาไว้ในวิหารหลังเล็ก (วิหารน้อย) อีกด้วย

ที่ตั้ง
Google Maps

ค่าเข้าชม
• ฟรี

วัดเชิงท่า

วัดเชิงท่า อยุธยา

ที่อยุธยามีวัดเชิงท่า 2 แห่ง คือที่อำเภอบางปะอิน และอำเภอเมือง ซึ่งในโพสต์นี้คือวัดเชิงท่าในอำเภอเมืองครับ

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง แต่ไม่พบหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระยาโกษาปาน ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นสถานศึกษาของนายสิน หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย

ที่นี่มีปรางค์ห้ายอดสมัยอยุธยา ซึ่งก่อฐานพระปรางค์เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส แล้วสร้างวิหารยื่นออกไปเป็นรูปกากบาท และมีหน้าวัดอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งพบได้ที่นี่ที่เดี่ยวเท่านั้น

ที่ตั้ง
Google Maps

ค่าเข้าชม
• ฟรี

วัดพระขาว

วัดพระขาว อยุธยา
วัดพระขาว อยุธยา

วัดเล็กๆ ในอำเภอบางบาล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ พ.ศ. 2250 ความสวยงามอาจสู้วัดอื่นไม่ได้ แต่อยากบอกว่าสายบุญต้องไม่พลาดครับ

เพราะที่นี่ประดิษฐานหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย พระโขนงโก่ง พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย กว้าง 2 เมตร สูง 2.40 เมตร

ชาวบางบาลมีความเชื่อว่าใครที่จิตใจดี มีธรรมะ ถ้ามาขอพรกับท่านจะสมความปรารถนาในทุกสิ่ง ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข และแคล้วคลาดปลอดภัย ส่วนใครที่สมหวังแล้วก็จะนำไข่ต้มมาถวายแก้บน

นอกจากหลวงพ่อขาว ในวัดยังมีเรือนไม้ที่มีลายรดน้ำสวยงาม ภายในตั้งสังขารไม่เน่าของหลวงปู่ทิมให้กราบไหว้ด้วย

ที่ตั้ง
Google Maps

ค่าเข้าชม
• ฟรี

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม อยุธยา

อีกวัดในอยุธยาที่มีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคล โดยเฉพาะจากหลวงพ่อเอียด อินทวังโส ท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเมื่ออายุ 43 ปี และได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะสมเด็จหลังไผ่ (รุ่นแรก พ.ศ. 2513)

นอกจากวัตถุมงคล หลวงพ่อเอียดยังพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ศึกษาพระปริยัติธรรมและแผนกนักธรรม พร้อมกับพัฒนาโรงเรียนวัดไผ่ล้อมไปพร้อมๆ กัน

วัดนี้ค่อนข้างห่างจากตัวเมือง และรอบๆ ก็ไม่มีที่ให้เที่ยวมากนัก น่าจะเหมาะกับสายบุญมากกว่าสายเที่ยวครับ

ที่ตั้ง
Google Maps

ค่าเข้าชม
• ฟรี

วัดบึงลัฏฐิวัน

วัดบึงลัฏฐิวัน

วัดบึงลัฏฐิวัน วัดสวยอีกแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาดว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2350 และกลายเป็นวัดร้าง

จนกระทั่ง พระทวี ฐานทินฺโน ได้บูรณะวัดขึ้นอีกครั้งในพ.ศ. 2510 โดยตั้งชื่อว่า “วัดบึง” จากนั้นหลวงปู่ชาเสริมชื่อต่อท้ายว่า “วัดบึงลัฏฐิวัน” ตามสภาพแวดล้อมของวัดที่มีต้นตาลเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันที่นี่เป็นสาขาที่ 20 ของวัดหนองป่าพงครับ

สิ่งน่าสนใจในวัด คือ พระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ สีขาวสะดุดตา ที่รวมเอาสถาปัตยกรรมของเจดีย์ต่างๆ มารวมไว้ด้วยกัน เช่น ส่วนยอดมาจากองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ฐานของยอดมาจากเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนกลางของเจดีย์มาจากองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วัดบึงลัฏฐิวัน

ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธปรินิพพาน โดยหลวงพ่อโสภณ โอภาโส เจ้าอาวาส พาช่างแกะสลักไปวัดขนาดจากองค์จริงที่กุสินารา ประเทศอินเดีย เพื่อให้สร้างได้ใกล้เคียงมากที่สุด ระเบียงรอบๆ มีรูปปั้นของเกจิอาจารย์หลายท่านให้กราบไหว้

วัดบึงลัฏฐิวัน

นอกจากพระมหาเจดีย์ ที่นี่ก็มีเจดีย์พุทธคยาจำลองขนาดเล็กๆ และพระพุทธเมตตาชยันตีศรีอยุธยา หรือหลวงพ่อใหญ่ องค์พระสีขาวสวยงามมาก แต่ส่วนฐานยังสร้างไม่เสร็จครับ

ที่ตั้ง
Google Maps

เวลาเปิด
• 08.00-17.00
• ช่วงกลางวันสีขาวของพระมหาเจดีย์สะท้อนแสงแดดแสบตามาก ใส่แว่นกันแดดอาจเป็นความคิดที่ดีครับ

ค่าเข้าชม
• ฟรี

วัดตะโก

วัดตะโก อยุธยา

ปิดทริปเที่ยววัดอยุธยา ด้วยวัดวัดตะโก ซึ่งเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก พระเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดอยุธยา นอกจากมีวัตถุมงคลที่เด่นด้านการด้านเมตตา ค้าขาย ท่านยังเป็นพระภิกษุที่มีสมาธิแก่กล้าอีกด้วย

นอกจากชื่อเสียงของหลวงพ่อรวย ในวัดยังมีมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก ที่ได้รับการออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกหลายท่าน

บนเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย ส่วนด้านล่างเก็บสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อรวย เพื่อให้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาได้กราบไหว้

ที่ตั้ง
Google Maps

ค่าเข้าชม
• ฟรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปล.
ตอนที่เขียนโพสต์เที่ยววัดอยุธยา เรายังไปถ่ายรูปไม่ได้ครับ เลยเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา
• เว็บไซต์อื่นๆ
• หลายภาพซื้อมาจาก Stock Photo

การใช้ภาพถ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านเจ้าของภาพไม่ต้องการให้ใช้ภาพ เราจะนำภาพออกทันทีครับ

Reference
https://ww2.ayutthaya.go.th
https://travel.trueid.net
https://go.ayutthaya.go.th
https://www.khaosod.co.th
https://www.faiththaistory.com
https://siamturakij.com
http://autofulltravel.com
https://www.matichon.co.th
https://www.talontiew.com
https://th.wikipedia.org
https://travel.trueid.net
https://travel.trueid.net
https://th.trip.com