พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง กาฬสินธุ์

พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง กาฬสินธุ์

ใครชอบโบราณสถาน พระธาตุยาคูและเมืองฟ้าแดดสงยาง คือ หนึ่งในที่เที่ยวห้ามพลาดในกาฬสินธุ์ ถ้าคุณมาช่วงวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา ทางจังหวัดจะจัดงานเทศกาลยิ่งใหญ่ ประดับธุงสวยงาม มีแสง สี เสียง และการรำถวาย ตื่นตาตื่นใจมากครับ

พระธาตุยาคู

พระธาตุยาคู

พระธาตุยาคู หรือ “พระธาตุใหญ่” เป็นเจดีย์โบราณในเมืองฟ้าแดดสงยาง สร้างในสมัยทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 (พ.ศ.1201-1500)

พระธาตุยาคู

องค์พระธาตุที่เห็นทุกวันนี้เป็นส่วนผสมจากการก่อสร้างหลายสมัยครับ

1. ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีบันไดสี่ทิศ สร้างในสมัยทวารวดี 2. เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่ออิฐถือปูนซ้อนจากฐานเดิม สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา 3. ส่วนยอดสร้างเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทร์

สุดท้าย กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะพระธาตุยาคู พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาณเมื่อปีพ.ศ. 2510-2522

รอบๆ พระธาตุมีใบเสมาจำนวนหนึ่ง บางแผ่นสลักภาพชาดกในพุทธศาสนา และขุดพบโบราณวัตถุ เช่น พระพิมพ์ดินเผาในบริเวณนี้

ถึงแม้ว่านี่อาจเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งเดียวที่เหลืออยู่ แต่ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก และมีต้นไม้ใหญ่อยู่รอบๆ ทำให้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ หลายจุดครับ

ประเพณีวิสาขบูชาปุณมี และมาฆปูรมี

พระธาตุยาคู
Blog Z61 0200 2307 Kalasin 1

ช่วงวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาของทุกปี จังหวัดกาฬสินธุ์จะจัดงานเทศกาล การแสดง แสง สี เสียง มินิไลท์แอนด์ซาว ประดับธุงจำนวนมาก พร้อมการรำถวายองค์พระธาตุ รวมทั้งมีร้านค้ามาให้เลือกซื้อทั้งอาหาร เสื้อผ้า และอื่นๆ ด้วย

เมืองฟ้าแดดสงยาง

เมืองฟ้าแดดสงยาง

เมืองฟ้าแดดสงยาง หรือบางคนเรียกเพี้ยนเป็น “ฟ้าแดดสูงยาง” มีความหมาย คือ เมืองแดดดีต้นยางสูงใหญ่ (สงยาง แปลว่า ต้นยางสูงใหญ่) เป็นเมืองโบราณอายุกว่า 2000 ปี คาดว่าตั้งขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 (พ.ศ. 201-300)

มีหลักฐานการอยู่อาศัยตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ และมีผู้อาศัยสูงสุดประมาณ 3000 คนในสมัยสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16) ในยุคนี้เองที่เมืองได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาที่แผ่มาจากอินเดีย ทำให้มีการสร้างเจดีย์ พระพิมพ์ดินเผา และใบเสมาขึ้นจำนวนมาก

จนกระทั้งสมัยอยุธยา ชุมชนแห่งนี้จึงเริ่มติดต่อกับเมืองอื่นๆ เช่น ภาคเหนือของไทย พบถ้วยชามจากจีน ซึ่งเป็นสินค้าจากบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล-ชี และลุ่มน้ำเจ้าพระยา บริเวณนี้เป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยมาจนถึงทุกวันนี้ (สมัยรัตนโกสินทร์)

ปัจจุบันเมืองฟ้าแดดสงยาง ตั้งอยู่ในบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ตั้ง เวลาเปิด ค่าเข้าชม

พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง กาฬสินธุ์

ที่ตั้ง

เวลาเปิด

• 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม

• ฟรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Reference
https://thai.tourismthailand.org
https://th.wikipedia.org
https://www.museumthailand.com