วัดพุทธาวาส (วัดภูสิงห์) กาฬสินธุ์

Blog Z61 9986 2308 Kalasin 1

วัดพุทธาวาส วัดภูสิงห์ หรือพุทธสถานภูสิงห์ ที่เที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของกาฬสินธุ์ เพราะอยู่บนเขาสูง มองเห็นวิวได้แบบ 360 องศา ทิศตะวันตกมองเห็นเขื่อนลำปาว ทำให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งของจังหวัด

ที่นี่อยู่ไม่ไกลพิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดภูค่าว และสะพานเทพสุดา ดังนั้นจัดเป็นทริปเที่ยวครึ่งวันได้เลยครับ

บันไดสวรรค์ พุทธสถานภูสิงห์

Blog Z61 9963 2308 Kalasin 1

สำหรับใครที่อยากทดสอบกำลังขา (และกำลังใจ) ตรงตีนเขามีบันใด 417 ขั้นให้เดินขึ้นวัดภูสิงห์ และทุกวันออกพรรษา จะมีประเพณีตักบาตรเทโว พระสงฆ์กว่า 400 รูปเดินลงมาทางบันไดนี้เพื่อรับบิณฑบาตครับ

บริเวณนี้มีลานจอดรถกว้าง และมีรถรับจ้างเพื่อขึ้นไปบนวัดได้ รถรับจ้างอาจไม่ได้จอดอยู่ให้เห็น แต่ติดต่อแม่ค้าที่ศาลาได้เลย

พระพรหมภูมิปาโล

Blog Z61 9968 HDR 2308 Kalasin 1

บนวัดประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีขาว หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511 เป็นพระพุทธรูปใหญ่ที่สุด และมีความงดงามทางพุทธศิลป์มากที่สุดองค์หนึ่งของภาคอีสาน

รอยพระพุทธบาท

Blog Z61 9987 2308 Kalasin 1
Blog Z61 9988 2308 Kalasin 1

ใกล้ๆพระพรหมภูมิปาโล มีมณฑปเล็กๆ ล้อมรอบด้วยพญานาค ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทให้สักการะ

ประวัติวัดพุทธาวาส

วัดพุทธาวาส ตั้งอยู่บ่นไหล่ภูสิงห์ สูงจากระดับพื้นดิน 146 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเล 346 เมตร

ในอดีตที่นี่ไม่ได้เป็นวัดตามกฏหมาย แต่มีสถานะ “ที่พักสงฆ์” คือ เป็นที่พักชั่วคราวของพระภิกษุสามเณร ซึ่งเมื่อเป็นที่พักสงฆ์มากว่า 100 ปี ก็ทำให้ผู้คนเรียกด้วยความคุ้นเคยว่าวัดภูสิงห์

แต่ในปัจจุบัน วัดพุทธาวาสภูสิงห์เป็นวัดสาขาของวัดไตรภูมิ อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์อำเภอสหัสสขันธ์ครับ

ที่ตั้ง เวลาเปิด ค่าเข้าชม

วัดพุทธาวาส (วัดภูสิงห์) กาฬสินธุ์

• อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
• ทางขึ้นเขาเป็นถนนเล็กๆ เรียบ แต่ค่อนข้างชัน ถ้าไม่มั่นใจ ลองติดต่อรถรับจ้างตรงบันไดสวรรค์ดีกว่าครับ

เวลาเปิด

• 24 ช.ม.

ค่าเข้าชม

• ฟรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Reference
http://www.buddhawas.com
https://kalasin.prd.go.th