เที่ยววัดสุทัศนเทพวราราม ประวัติ การเดินทาง เวลาเปิด และค่าเข้าชม

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดสุทัศน์ เป็นอีกวัดสวยในกรุงเทพที่นอกจากจะอยู่ใกล้เสาชิงช้า เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ (Devasthan) ในบริเวณนั้นยังมีร้านอาหารเก่าแก่ ที่มีเมนูอร่อยหากินยากเต็มไปหมด

ใครกำลังหาที่เที่ยวในกรุงเทพที่มีเอกลักษณ์ ไม่พลุกพล่าน ลองไปเที่ยววัดสุทัศน์ซักครั้ง รับรองจะตกหลุมรัก

ประวัติวัดสุทัศน์

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งหมายถึงวัดที่มีสถานบรรจุพระบรมอัฐิ หรือเป็นวัดที่มีเกียรติสูง และพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือองค์รัชทายาททรงสร้างขึ้นเป็นการส่วนพระองค์

วัดชนิดราชวรมหาวิหาร จัดว่าเป็นวัดชั้นสูงสุดที่มีแค่ 6 แห่งในประเทศเท่านั้น

วัดแห่งนี้เริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ในปีพ.ศ. 2350 หลังจากสร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ (Devasthan) และเสาชิงช้า แต่แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2390 ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี

สิ่งน่าสนใจในวัดสุทัศน์

พระวิหาร

สร้างตามสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตามแบบของพระวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระวิหารตั้งอยู่กลางลานกระเบื้องหินอ่อนเงาวับ ภายในประดิษฐานพระศรีศากยมุนี หรือหลวงพ่อโต พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยพระร่วงของยุคสุโขทัย ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

แต่รัชกาลที่ 1 เสด็จสวรรคตก่อนที่จะประดิษฐานเสร็จ ในสมัยนั้นจึงเรียกกันว่า วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้า

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ก็ทรงโปรดให้สร้างต่อไปและทรงจำหลักด้วยฝีพระหัตถ์บานประตูกลางทางด้านหน้าของวิหารร่วมกับกรมหมื่นจิตรภักดี แต่ในปัจจุบันบานประตูของจริง ได้รับการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

จนมาถึงถึงรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารจนสำเร็จ พร้อมพระระเบียงล้อมรอบพระวิหาร และสร้างพระอุโบสถเพิ่มเติม จนเป็นวัดที่สวยงามอย่างในปัจจุบัน

ก่อนออกจากพระวิหาร เราอยากให้ลองตามหาภาพเปรดวัดสุทัศน์ ซึ่งเป็นเรื่องเล่าในสมัยก่อน และเคยสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในอดีต

ใบ้นิดนึงว่าภาพเปรดวาดไว้สูงมาก บนเสาทางขวาของพระประทานครับ

พระอุโบสถ

พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ตามสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีความยาว 72.25 เมตร เป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

หน้าบัน (คือพื้นที่สามเหลี่ยมบนประตู) ด้านหน้าสลักรูปพระอาทิตย์ สังเกตุได้จากพื้นหลังสีแดง ส่วนหน้าบันด้านหลังสลักรูปพระจันทร์ สังเกตุจากพื้นพลังสีขาว

ภายในประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์

ศาลาการเปรียญ

ศาลาการเปรียญ อยู่ส่วนหลังของวัด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มีเอกลักษณ์ นั่นคือ “พระกลักฝิ่น” เพราะหล่อขึ้นจากกลักฝิ่น (อุปกรณ์สูบฝิ่น ทำจากโลหะ)

เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงเห็นว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติ ทำลายความมั่นคงของบ้านเมือง ทรงให้เผาทิ้ง และนำกลักฝิ่นมาหลอมเป็นพระพุทธรูป ซึ่งมีความหมายว่า เราทุกคนสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ตลอดเวลานั่นเอง

ต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนชื่อพระองค์นี้เป็น พระพุทธเสรฏฐมุนี

จะเห็นว่าชื่อของพระประทานทั้งสามองค์ คือ พระศรีศากยมุนี พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ และพระพุทธเสรฏฐมุนี คล้องจองกัน เพราะรัชกาลที่ 4 ทรงตั้งใจให้คล้องจองกันครับ

พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล) เมื่อผ่านประตูทางด้านหน้าของวัด จะพบพระบรมรูปของพระองค์อยู่ทางขวาของพระวิหารหลวง

พระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ ได้รับการอัญเชิญมาบรรจุที่ฐานขององค์พระศรีศากยมุนี หรือหลวงพ่อโต และมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี

พระวิหารคต (พระระเบียง)

พระระเบียงสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ล้อมพระพระวิหาร มีหลังคาเป็นทรงไทยโบราณ นอกจากจะเป็นทางเดินหลบร้อน ในระเบียงยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกันเป็นระเบียบ เป็นอีกจุดที่ถ่ายรูปสวยมาก

สัตตมหาสถาน

สถานที่สำคัญ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข (สุขที่เกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลส) ในช่วงเวลา 7 สัปดาห์หลังการตรัสรู้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ตามลักษณะที่บรรยายในพุทธประวัติ

ปกติสัตตมหาสถานจะสร้างเรียงตามดำลับตามที่ปรากฏในพุทธประวัติ แต่ที่วัดสุทัศน์ นอกจากไม่ได้สร้างเรียงตามลำดับเหตุการแล้ว ยังเพิ่มสถานที่จำลองเรื่องราวของการผจญมารเข้ามาด้วย ทำให้มีสิ่งก่อสร้าง 8 แห่งแทนที่จะเป็น 7 แห่ง

สัตตมหาสถานอยู่ในกำแพงวัดชั้นนอก ซ้ายมือของวัด (เมื่อหันหน้าเข้าหาพระวิหาร) ติดกับถนนอุณากรรณ (Unakan Road) และมีป้ายบอกรายละเอียดของแต่ละแห่งด้วย

ร้านกาแฟ

ร้านกาแฟตรงประตูทางเข้าด้านซ้ายของวัด ติดกับถนนอุณากรรณ (Unakan Road) มีเครื่องดื่มสมุนไพรราคาแล้วแต่จะให้ และเครื่องดื่มอื่นๆ ราคาประหยัดมาก ซึ่งรายได้ของร้านก็เอามาบำรุงรักษาวัด เรียกว่าสดชื่นและได้ทำบุญไปพร้อมกัน

การเดินทาง เวลาเปิด และค่าเข้าชม

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง

• 146 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

การเดินทาง

รถสาธารณะ
• ทางที่ง่ายที่สุดคือเดินจาก MRT Sam Yot ประมาณ 600 เมตร

รถส่วนตัว
• จอดรถได้ที่ J Park เสาชิงช้า มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย แล้วเดินประมาณ 300 เมตร

เวลาเปิด

พระอุโบสถ
• ทุกวัน 8.00-17.00

พระวิหาร
• 7.00-21.00
• สวดมนต์ช่วงเย็น ทุกวันถึงเวลาประมาณ 20.00

ค่าเข้าชม

• ชาวไทย ฟรี
• ชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รวมร้านอร่อยย่านเสาชิงช้า
วัดฝอกวงซัน วัดไต้หวัน คู้บอน กรุงเทพ
เที่ยววัดราชนัดดารามวรวิหารและโลหะปราสาท
เที่ยววัดสระเกศ และภูเขาทอง

Reference
https://thai.tourismthailand.org
https://th.wikipedia.org
http://www.resource.lib.su.ac.th